MÁME OTEVŘENO

usnesením vlády ČR ze dne 21.10. 2020 č. 1079 došlo k výraznému omezení maloobchodního prodeje.

Toto omezení se však nevztahuje na provozovny servisů jízdních kol, či prodejny kde nabízíte náhradní díly na jízdní kola, elektrokola, obecně dopravní prostředky.

Dle tohoto usnesení, se zákaz nevztahuje na:

  • provozovny servisu a oprav silničních vozidel
  • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím

Celé znění usnesení vlády ČR č. 1079 je ke stažení z URL adresy: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

Silničním vozidlem dle zákona o provozu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.) se dle § 2 odst.1 a 3 definuje silniční vozidlo jako, cituji:

"(1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí."

PŘIPRAVTE SI KOLO NA SEZÓNU

NÁŠ SERVIS JE PŘIPRAVEN NA KOMPLETNÍ ZIMNÍ PROHLÍDKY A SERVIS VIDLIC